• BIST 93.264
 • Altın 189,726
 • Dolar 4,8165
 • Euro 5,6112
 • İstanbul 26 °C
 • Adıyaman 31 °C
 • Ankara 24 °C

'4+4+4' Anketinin Sonuçları Açıklandı

'4+4+4' Anketinin Sonuçları Açıklandı
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, küçük yaştaki çocukların henüz oyun çağında olduğunu ve kas-sinir koordinasyonu gelişmemiş çocuklara okuma-yazma öğretmenin, onları birinci kademe birinci sınıfa adapte etmenin çok zor olacağını söyledi. Koncuk, “Eğitimcilerimiz yeni sistem ile ilgili ciddi kaygılar taşımaktadır” dedi.
Türk Eğitim-Sen tarafından internet üzerinden 4+4+4 sistemi ile ilgili yapılan anket sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 41.9’u 4+4+4 sisteminin içeriği hakkında bilgi sahibi, yüzde 34.6’sı kısmen bilgi sahibi olduğunu ve yüzde 23.5’i ise bilgi sahibi olmadığını belirtti. “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in 4+4+4 sistemi ile ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 66.5’i ‘Bakanın bu sistem hakkında bilgi sahibi olmadı’ yanıtını verirken, yüzde 22.7’si kısmen, yüzde 10.8’i de bilgi sahibi olduğunu belirtti. Yüzde 86.1’i okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmasını doğru bulmazken, yüzde 13.9’u doğru bulduğunu ifade etti. Okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılmasını yanlış bulanların yüzde 48.7’si ‘Okul öncesi eğitim okula hazırlık noktasında hayati öneme sahip’, yüzde 19.3’ü ‘Okul öncesi eğitim almış öğrencilerle okul öncesi eğitim almamış öğrenciler arasında başarı düzeyleri arasında büyük farklılıklar olacak’, yüzde 17.7’si ‘Okul öncesinde zaten yetersiz olan öğrenci sayısı ve okullaşma oranı daha da düşecek’, yüzde 4.4’ü ‘Okul öncesi öğretmenleri norm kadro fazlası olacak’, yüzde 4’ü ‘Okul öncesi eğitimin paralı olmasının ve öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesinin önüne geçilemeyecek’, yüzde 2.4’ü ‘Okul öncesi eğitimde AB ülkelerinin standardına ulaşılamayacak’, yüzde 1’i ‘Okul öncesi eğitime yönelik yatırımların sayısı azalacak’ dedi. Yüzde 2.5’i de ‘diğer’ seçeneğini işaretledi.
‘Okula başlama yaşının 60-72 ay olarak belirlenmesini destekliyor musunuz?’ sorusuna eğitimcilerin yüzde 87.1’i ‘hayır’, yüzde 12.9’u ‘evet’ cevabı verdi. Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenler, okula başlama yaşının öne çekilmesine karşı çıkanların yüzde 75.8’i ‘Kas-sinir koordinasyonu ve okuma-yazma ile sayısal becerileri henüz gelişmemiş çocukların ilkokula başlaması pedagojik olarak sakıncalı’ dedi. Yüzde 8.9’u ‘Küçük yaşta ilkokul 1. sınıfa başlayan çocuklar uyum sağlamakta zorlanacak’, yüzde 8.6’sı ‘Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması özellikle küçük yaştaki öğrencilerin başarısını olumsuz etkileyecektir’, yüzde 5.3’ü ‘Okulların fiziki şartları ve güvenlik önlemleri küçük yaştaki çocukların ilkokul 1. sınıfa başlaması için uygun değil’, yüzde 0.4’ü ‘Yeterli derslik bulunmaması’ cevabını verdi. Bu soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı ise yüzde 1 oldu.
‘Öğrencilerin ikinci dört yıldan sonra açık öğretime yönlendirilmesine imkan tanınmasını olumlu buluyor musunuz?’ sorusuna ankete katılan eğitimcilerin yüzde 61’i ‘hayır’, yüzde 39’u ‘evet’ cevabını verdi. Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlerden yüzde 27.9’u ‘Öğrenciler eğitimlerini yüz yüze ve öğretmenlerinin gözetiminde sürdürmelidir’ dedi. Yüzde 26.3’ü ‘Çocuk gelinlerin sayısı artacak, kız çocukları eve hapsedilecek’, yüzde 17.2’si ‘Bu düzenleme liselerde okullaşma oranlarını düşürecek’, yüzde 14.9’u ‘Okul yaşamı öğrencilerin sosyalleşmesi açısından çok önemlidir’, yüzde 8.9’u ‘Çocuk işçiliği artacak’ cevabını verdi. Bu soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı ise yüzde 4.8 oldu.
‘İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesini destekliyor musunuz?’ sorusunda ise ankete katılanların yüzde 78.5’i desteklemediğini, yüzde 21.5’i desteklediğini ifade etti. Desteklemeyenlerin yüzde 40.7’si ‘İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesinin pedagojik olarak anlamı bulunmamaktadır’, yüzde 24.4’ü ‘50 bin sınıf öğretmeni norm kadro fazlası olacak’, yüzde 20.4’ü ‘Türkiye’nin 80 yıllık ilkokul tecrübesi çöpe atılacak’, yüzde 7.1’i ‘Okulların fiziki alt yapısı 5 yıllık eğitime uygun olarak düzenlenmiştir’, yüzde 3.5’i ‘Müfredat baştan aşağı yenilenecek’ dedi. Yüzde 3.9’u da ‘diğer’ seçeneğini işaretledi.
‘Yeni sistemin en beğendiniz yönü hangisidir?’ soruna eğitimcilerin yüzde 38.6’sı ‘Beğendiğim yönü bulunmamaktadır’ dedi. Yüzde 34.9’u ‘Eğitimin kesintili hale gelmesi ve bağımsız ortaokulların açılması’, ‘yüzde 13.4’ü ‘Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması’, yüzde 7.3’ü ‘Okullar arası geçişin kolay olması’ cevabını verdi. Bu soruya ‘diğer’ cevabı verenlerin oranı yüzde 5.8 oldu.
‘Yeni sistemin en beğenmediğiniz yönü hangisidir?’ sorusuna katılımcıların yüzde 26.4’ü ‘İlkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesi’, yüzde 21.5’i ‘Okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılması’, yüzde 19’u ‘Öğrencilere açık öğretime gitme imkanı tanınarak, öğrencilerin yüz yüze eğitimden uzaklaştırılması’, yüzde 11.6’sı ‘Öğretmen dengesizliğinin oluşması’, yüzde 7.5’i ‘Beğenmediğim yönü bulunmamaktadır’, yüzde 2.8’i de ‘İkinci kademe eğitiminin 3 yıldan 4 yıla çıkarılması’ dedi. Yüzde 11.2’si ise ‘diğer’ seçeneğini işaretledi.
‘Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kürtçe’nin seçmeli ders olmasına yeşil ışık yaktı. Siz Kürtçe’nin seçmeli ders olmasını destekliyor musunuz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 79’u ‘hayır’, yüzde 21’i ‘evet’ cevabı verdi. Kürtçe’nin seçmeli ders olmasına karşı çıkanların yüzde 47.9’u ‘Kürtçe eğitim hakkı toplumsal bir ihtiyaçtan değil, bölücü unsurların talebi olarak ortaya çıkmıştır’ dedi. Yüzde 24.9’u ‘Dil birliği bozulur, parçalanma süreci başlar’, yüzde 19.5’i ‘Bu durum, önümüzdeki dönemde ana dilde eğitim ve Kürtçe’nin resmi dil olması talebini de beraberinde getirir’, yüzde 4.9’u ‘Bu dersi verecek öğretmenlerin bölücü örgütün kontrolünde olabileceği ihtimalinin değerlendirilmesi gerekir’, yüzde 0.6’sı ‘Bu dersi verecek öğretmenler bulunmamaktadır’ cevabını verdi. ‘Diğer’ seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 2.1 oldu.
Ankete katılanların yüzde 85.6’sı 4+4+4 sisteminde eğitimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal tarafların görüşlerinin dikkate alınmadığını düşünürken, yüzde 7.7’si kısmen dikkate alındığını, yüzde 6.7’si ise dikkate alındığını belirtti.
‘Sendikamızın önerdiği 1+5+3+4 zorunlu ve kesintili eğitimi destekliyor musunuz?’ sorusuna ankete katılan eğitimcilerden yüzde 78.5’i ‘evet’, yüzde 21.5’i ‘hayır’ cevabını verdi. ‘Yeni sistemin siyasi ve ideolojik nedenlerin ürünü olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusuna eğitimcilerin yüzde 75.7’si ‘evet’, yüzde 13.7’si kısmen’, yüzde 10.6’sı ise ‘hayır’ cevabını verdi.
Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 4+4+4 sisteminin oldu bittiye getirilerek, önümüzdeki dönemden itibaren uygulamaya konulacağını ve birçok yanlışlığı, eksikliği içinde barından, içi boş olan bu sistemin milli eğitimin sırtında kambur haline geleceğini söyledi. Özellikle ilkokul eğitiminin 5 yıldan 4 yıla düşürülmesiyle 50 bin sınıf öğretmeninin norm kadro fazlası haline gelmesine karşı ivedilikle tedbir alınması gerektiğini kaydeden Koncuk, “Öte yandan okul öncesinin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılması büyük hata olmuştur. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında okul öncesinde okullaşma oranlarının düşeceği aşikardır. Okula başlama yaşının da öne çekilmesi, hem öğrencileri hem de öğretmenleri çok olumsuz etkileyecektir. 60-66 ay arasındaki çocukların velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacak, 66 ayını tamamlayan çocukların ise okula kaydı zorunlu olacaktır. Bu yaştaki çocuklar henüz oyun çağındadır. Kas-sinir koordinasyonu gelişmemiş çocuklara okuma-yazma öğretmek, onların birinci kademe birinci sınıfa adapte etmek çok zor olacaktır. Bütün bu handikap ve endişeler anket sonuçlarına da yansımıştır. Eğitimcilerimiz yeni sistem ile ilgili ciddi kaygılar taşımaktadır. Bu noktada yapılması gereken; hükümetin gerekli tedbirleri alarak yeni eğitim-öğretim yılına en az hasarla başlanmasını sağlamaktadır. Aksi takdirde eğitimi büyük bir kaos beklemektedir” dedi.
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Tercih Bilgilendirme Toplantısı03 Temmuz 2018 Salı 16:35
 • Kahta’da İlk YKS Sınavı Oldu30 Haziran 2018 Cumartesi 13:55
 • Okul Kayıtları Otomatik Yapılacak28 Haziran 2018 Perşembe 12:08
 • LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI27 Haziran 2018 Çarşamba 13:27
 • Uzmanlardan Karne Uyarısı08 Haziran 2018 Cuma 17:03
 • 153 Bin Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı08 Haziran 2018 Cuma 13:52
 • Öğrenciler Bisiklet ve Burs Kazandı06 Haziran 2018 Çarşamba 16:36
 • Öğrenciler İftar Sofrasında Bir Araya Geldi01 Haziran 2018 Cuma 11:47
 • Kahta METEM’den Anneler Günü Etkinliği12 Mayıs 2018 Cumartesi 11:59
 • E-Sınav Merkezi Adıyaman’da11 Mayıs 2018 Cuma 15:18
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr