• BIST 95.057
 • Altın 192,411
 • Dolar 4,7244
 • Euro 5,4834
 • İstanbul 24 °C
 • Adıyaman 29 °C
 • Ankara 22 °C

Arıcılar Derneği Eski Başkanı İle Röportaj

Arıcılar Derneği Eski Başkanı İle Röportaj
Kahta'daki Arıcıların Sorunları ve Çözüm Yollarını

            Kahta Arıcılar Derneği Eski Başkanı Bilal Çelenk ile Kahta'daki  arıcılığı konuştuk. Teknik destek verilirse Adıyaman'ı  arı ürünleri merkezi yapabileceğini söyleyen Çelenk, ilimiz ekonomisi adına da sevindirici olacağını vurguladı.

            Kendinizi tanıtır mısınız?

            1965 Kahta doğumluyum. 1984 tarihinde Çıralık köyünün Bırbır mezrasından  Kahta’ya göç ettik. 1985’te vatani görevimi yapmak üzere Ankara Mamak Muhabere Okulunda yaptım.1989’da evlendim. İlk okul diplomamı dışardan aldım. 1992 tarihinden beri tarih, kültür ve diğer konular üzerinde hala  araştırmalarım devam etmektedir. 3 çocuğum lise, 2 çocuğum da ilköğretimde olmak üzere 6 çocuk babasıyım.

            Kahta Arıcılar Derneği ne zaman kuruldu? Derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

            Derneğimiz 01.04.2010 tarihinde kuruldu. Amacı; Özelde  Kahta arıcıları genelde ise bu meslekle uğraşanların teknik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla projeler verilmiştir. Verilen projeler ağırlıklı olarak istihdam ve eğitime yönelik olarak verilmiştir.

            Arıcılık sizce neden önemlidir?

            Öncelikle arıcılığın doğal çevrenin korunmasında büyük bir etkisi vardır. Einstein diyor ki arılar ölürse insanlık yaşamı dördüncü yılında ölür. Yani bitki, hayvan ve insanların yaşamında arı bir sigorta görevi görür.

            Bal arıları doğal dengenin ve eko sistemin en önemli halkalarından birini oluşturur. Tarımsal üretimin sürekliliğine olan katkısı nedeni ile özellikle kırsal kesimin geçim kaynağı olarak da her geçen gün daha da önemsenmelidir. Adıyaman tarım kenti olduğu için meyve ağaçların döllenmesinde arıcılık olmazsa olmazlardandır.

            Arıcılık İlimiz için hayati önem arz etmekte, kırsal kesimde yaşayan ve yeterli işlenebilir toprağı olmayan yüzlerce aile için yaşam kaynağı oluşturmaktadır.

            Mesleğiniz kırsal kesime yöneliktir. Bu anlamda kırsal kesimin durumu nasıldır?

            İlçemizde miras yolu ile azalan tarım arazileri, küçülen tarım işletmelerinde kırsal nüfus gelir dağılımından yeterince pay alamamaktadır.  Bu bağlamda arazisi hiç olmayan çiftçilerin yıllık ortalama geliri 2500-3000 TL’dir. Tarımsal arazilerin miras yolu ile küçülmesi, susuz arazide birim getirisi yüksek tütün ekimine 2000’li yılların başından beri kota konması ve yasaklanmasıyla çiftçilerin gelir seviyeleri düşmüştür. Bu da çiftçilerin alım gücünü % 40’lara varan oranlarda düşürmüştür. Bu bölgede yaşayan insanların işsizlik ve buna bağlı olarak her geçen gün dışa doğru düzensiz bir göçün olması gibi temel sorunları vardır. Bunun sonucunda ise ailelerin eğitim, gıda ve sağlık giderlerinde reel olarak düşme olmuştur. Ayrıca ilçede birçok aile geçimini sağlamak üzere her yıl zor koşullarda diğer illere tarım işçiliği için gitmektedir. Bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu aileler farklı işlere yönlendirilerek bunlara gelir temin edilmesi göçü önleyecek ve maddi imkânsızlıklar giderilecektir.

            Kırsal kesime yönelik neler yapılabilir?

Bunun en güzel yolu bu ailelerin arıcılığa yönlendirilmesidir. Bu nedenle arıcılığın alt yapısının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Arıcılık alanında üreticilerin ürün çeşitliliğinin öğretilmemesi ve ileri teknik arıcılık bilgileri vermekle ve verilen bu bilgilerin arıcıların sahasında uygulanabilirliği sağlanmakla mümkün olabilir. Ve bu yolla dışarıya olan göçün önlenmesi amaçlanmalıdır. Dernek olarak alanımızla ilgili bu tür projelerin uygun olduğunu, ilçenin coğrafi konumu ve flora varlığı yönüyle arıcılık için uygun yapıya sahip olduğunu biliyoruz ve ailelerin dışarıya olan göçün önlenmesi, işsizliğe çözüm olarak arıcılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.

         

 

           Kahta'daki  arıcılık hangi aşamadadır. İlçemizdeki arıcılık ile ilgili genel bir bilgi verir misiniz?

            Sorduğunuz bu soru her ne kadar Kahta’ya münhasır olarak sorulsa da   arıcılıkta bu tür soruların cevapları genel olarak  verilmesi lazımdır. Geleneksel yöntemlerle babadan oğula süre gelen kulaktan dolma veya birbirlerinin tavsiyeleriyle yapılmaktadır. Bugüne kadar süregelen bu yöntemin doğru olmadığını dünya da ve bilim çevrelerince yeni yapılan araştırmaların arıcıların sahalarına uygulanabilirliği sağlanmalıdır. İlçemizde 60 aile modern kovanlarla arıcılık yapmaktadır. Bu ailelerin yalnız bal üretimi yaptıkları için balın maliyeti bu ailelere yeterli gelir sağlamadığı için balın maliyeti uç noktalarda kalmaktadır. Bu nedenle arı da yalnız bal değil polen, propolis, arı sütü ve arı zehri de üretilebilir. Ancak arıcıların arıcılık eğitimi yeterli olmadığı için yalnız bal üretmekle yetiniyorlar. Bu ürünleri üretemedikleri için balın maliyetini yükseltmektedir ve üreticilerin ek bir iş yapmalarını zorlamaktadır. Kâhta’da polen, propolis, arı sütü ve arı zehri üretimi konusunda sağlıklı eğitimin verilmemesi, üreticilerin eğitimsizliğinden dolayı ürün çeşitliliğine gitmemesi, balın maliyetini yükseltmektedir. Bu konuda çok büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

            Kahta'daki Arıcıların Sıkıntıları Nelerdir? Ne gibi çözüm yolları olabilir?

            İlimizde yıllardır babadan oğla süregelen Arıcılık problemlerinin çözümü konusunda özellikle son 10 yılda ülkemizde önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen ilimizde çoğu sorunlarımız hâla çözüm beklemektedir

           

            İlimizde arıcılık maalesef uygulanan Tarım Bakanlığın Taşra Müdürlüklerin  uygulamalı  eğitimleri ile değil, arıcıların babadan oğla süregelen ve kulaktan dolma tavsiyelerle  bu güne gelmiştir. Bu işe gönül vermiş insanların fedakar gayretleriyle arıcılık ayakta kalabilmiştir.. Arıcılığa başlamak isteyenler arıcılığa ilk adımı attıkları andan itibaren  aşağıda,ki problemlerle karşılaşmaktadır.

            Adıyaman’da coğrafi imkânlar bakımından potansiyel var ama gerek yetkililer ve gerekse sektör temsilcilerinin sektörün geleceği konusunda kayıtsız kalmaları  ve bu yönde ciddi projeleri ortaya  koymamaları arıcılık sektörün geleceği açısında endişe yaratmaktadır.

            Bu durumda sorunların doğru olarak belirlenmesi en önemli aşama olacaktır. Bu sorunları ne kadar doğru şekilde Teşhis edersek o kadar başarı seviyesini arttırma Potansiyeline sahip oluruz.

            Öncelikli olarak Adıyaman Üniversitesinde Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinin kurulması gerekir. Ayrıca Kahta MYO’da Arıcılık bölümün kurulması ilçemizdeki arıcılık sektörüne büyük bir katkı sağlayacaktır.

            Kahta’daki arıcılar sadece bal mı üretiyor?

            Maalesef sadece bal üretiyor. Akademik bir kuruluş tarafından bilimsel arıcılık teknikleri hakkında bilinçlendirme yapılmadığı ve üreticiler de bilimsel ve modern tekniklerle  üretim yapmadığı için sadece bal ile yetinmek zorunda kalınıyor. Oysa ki pollen, propolis, arı sütü ve arı zehiri üretilebilir. Arıcılıkta  asıl amaçlanan bal değil yukarda bahsettiğimiz ürünlerdir. Bal yan ürün olarak bilinir arıcılar arasında.

Üretilen balın pazarlama durumu nasıl işliyor? Bu konuda arıcılar ne kadar memnun?

            Bu konu en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan biridir. Arı hastalıklarının önlenmesi için kullanılan ilaçların kimyasal içerikli olması nedeniyle dış pazarlarda problem teşkil etmektedir. Buna bağlı olarak tüketicinin üreticiye olan güveni zedelenmektedir. Bu sektörün temsilcileri de yaşanan olumsuzluklardan dolayı sektöre karşı olan şevkini kaybetmektedir. Yani bu durumdan memnun değil.

            Piyasada denetimsiz satılan ballar ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

            Denetimsiz üretilen ballarla ilgili çok mücadele ettik. Son olarak 08/04/2011 yılı itibariyle 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’nun 10’uncu maddesine dayalı olarak ıslah amaçlı intibak yasası ile denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ve düzenli olarak bunun takibinin yapılmasını önemsiyoruz.

                 İlçemizdeki arıcılık üretimini artırmak için neler yapılmalı?Arı ırk  ıslah çalışmalarının yapılması gerekir.

                Takdir edersiniz ki bir arıcı için en iyi ırk kendi bölgesinin koşullarına uyum sağlamış ve o bölgenin kuluçka dönemini, bal akım dönemini ve kışlatma düzenini bilen ekotiplerle çalışmasıdır.

Dirençli Yerli arı hatlarının seçimi ve yerli ırkların korunması, arılarımızın morfolojik değerlerinin diskriminant analizlerin yapılması, başta varrova’ya karşı olmak üzere, güve, nosema, mantar, bakteri virüslere karşı sentetik ve kimyasalların yerine, eğitim projeleri sonucunda organik ilaçların kullanılması.

            Gezginci arıcılığın bölgesel ve arı ırklarının doğal habitatlarına göre yapılması.

Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde çiftçi Eğitim şube Müdürlüğünce İleri teknik arıcılık,Eğitim merkezin açılması  ve Adıyaman arıcılığını düzenli olarak takibin yapılması.

İlimiz Arıcılığın sorunlarının Çözümüne ilişkin iradenin Üniversite’de  olduğunu, bu anlamda Dernek olarak öncelikli hedefimizin bu olduğunu belirtmek isterim. Bireysel çalışmalar bugüne kadar sorunlara bir nebze çare olabilmişse de genel sorunlarımıza çare olmadığı için aynı kısır döngü ile devam etmiştir. Arıcılığımızda günü birlik uygulamalardan ziyade bilim insanlarının nezdinde gelecek vaat eden uygulamaların yapılmasını istemekteyiz.

Tüm bu sorunların veya çoğunun çözülmesi durumunda ilimiz arıcılığında çok ciddi anlamda olumlu gelişmeler olacağı kuşkusuzdur. Üniversite’nin arıcılardan ve sektör temsilcilerinden gelen talepleri fonksiyonel ve çok amaçlı planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirerek uygun görülenlerin planlamaya alınması sağlanmalıdır.

Bölgeler arası ana arı nakilleri adaptasyon sorunundan dolayı kontrol edilmelidir.  Özellikle bölgemize uyum sağlamış genotiplerimizin bitki ve hayvan genetik çeşitliliğin tespit edilmesi ve korunmasına yönelik Biyosfer Projesi çerçevesinde genotiplerimizin özel bir bölgede yetiştirilmesi ve korunması sağlanmalıdır.

Adıyaman Üniversitesi’nde Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin kurulması, AB standartlarına uygun Ulusal Arı Ürünleri Analiz Laboratuarlarının kurulması ile arıcılık sektöründe kimyasal ilaçların yerine organik ilaçların kullanılmasıyla beraber  dış pazarlarda ürünlerimizi daha rahat pazarlayabileceğiz.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür eder ve çalışma hayatınızda  başarılar dileriz.

            Sıkıntılarımızı paylaştığınız için ben teşekkür ederim.

Röportaj: Hüseyin TÜRKOĞLU /  DİYALOG GAZETESİ / KAHTA / ADIYAMAN

 • Yorumlar 1
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr