• BIST 94.082
 • Altın 189,916
 • Dolar 4,7932
 • Euro 5,6125
 • İstanbul 29 °C
 • Adıyaman 35 °C
 • Ankara 31 °C

‘‘Buzdağını Eriten Deha/ Üstad Necip

Ahmet İNAN

  

            Bu yazýmda eski Bah�elievler Belediye Baþkaný ve ayný zamanda bir yazar olan Muzaffer Doðan’ýn emeðiyle Ýstanbul B�y�kþehir Belediyesi K�lt�r ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý K�lt�r Merkezi tarafýndan Fatih Ali Emiri K�lt�r Merkezinde d�zenlenen �stad Necip Fazýl Sempozyumunda yapýlan �nemli tespitleri sizlerle paylaþacaðým.
  
Mustafa Miyasoðlu’nun oturum baþkanlýðý yaptýðý iki oturumlu sempozyumun a�ýlýþ konuþmasýný yapan Muzaffer Doðan, Necip Fazýl’ýn anlaþýlmadan benimsenmek ile tanýnmadan dýþlanmak arasýnda sýkýþan bir yalnýzlýk kesitinde yaþadýðýný belirterek. ÝBB adýna ise Av. Numan G�zey neslimizin mayasýný yoðuran fikir babamýz diyerek �stad’ýn �nemine dikkat �ekti. ÝBB Baþkanvekili Ahmet Selamet de Necip Fazýl’ýn sadece bedenen deðil fikren de mahk�miyet yaþadýðýný belirterek �stad’ýn �ýkardýðý B�y�k Doðu dergisinin tam 16 kez kapatýldýðýna ve eserlerinin toplatýldýðýna iþaret etti.
        Ardýndan Miyasoðlu, Necip Fazýl sayesinde T�rk siyaseti, fikir ve sanat hayatýnýn doðru bir eksene oturduðunu belirtti. Aralarýnda Baþbakan Erdoðan’ýn da bulunduðu politikacý, akademisyen, memur ve gazetecini bulunduðu bir �ok �nemli kiþinin �stadýn fikirleri etkisinde þahsiyet kazandýðýný ifade etti.
Miyasoðlu, Sokrates’ten beri toplumda hakikat arayýþýný gen� ruhlarla yaparak baþarýlý olabilen az insan olduðunu s�yleyerek. Necip Fazýl’ýn Sokrates, Ýmam Gazali, Dekart �izgisinin d�rd�nc� b�y�k þahsiyeti olduðunu s�yledi. Son d�nem T�rkiye’sinin fikir temsilcilerinin Namýk kemal, Mehmet Akif, Yahya Kemal, �mer Seyfettin ve Necip Fazýl olduðunu, Necip Fazýl’ýn topluma idrak �ðretmenliði yaptýðýný, g�n�m�zde toplumun onun gibi kendini milletine adamýþ “divanelere” ihtiya� duyduðunu s�yledi.
Nevzat Yal�ýntaþ ise, anýlarla �stad’ý anlattý. Necip Fazýl isminin bir okula dahi verilmediðini belirterek Muzaffer Doðan’ýn Necip Fazýl ismini bir okula verdiðini hatýrlattý. Necip Fazýl’ýn makam endiþesi duymadan bir dava adamý misyonuyla �alýþtýðýný ifade etti.
  
           Ýsmail Kýllýoðlu ise Necip Fazýl’ýn hik�yelerinde kendi hayatýnýn �nemli yer tuttuðunu s�yledi ve d�þ�ncesinin þekillenmesinde Gazali’nin m�him rol oynadýðýný s�zlerine ekledi.
Dursun Ali Taþ�ý ise Necip Fazýl’ýn din adamý deðil dinin adamý olduðunu belirtti. Necip Fazýl’a kadar fýtrat bozuculuða eðitim dendiðini s�yledi. �stad’ýn Batý taklit�ilerine karþý m�tekebbir olduðunu s�yledi.
  
Konuþmacýlardan Abdurrahman Þen ise �stad’ýn “Sanat Allah’ý aramaktýr.” fikri �er�evesinde konuþma yaparken tiyatro ve sinemanýn g�n�m�zde �ok ihmal edildiðine vurgu yaptý.
         Bir sonraki konuþmacý olan A.Vahap Akbaþ ise “Mizah g�len d�þ�ncedir.” �er�evesinde �stad’da �fke ile fikrin birlikte hareket ettiðini hýncýn onda Ýslam d�þmanlarýna karþý yapýlan fikri bir �fke olduðunu ve bu tavrýyla Necip Fazýl’ýn �fkesiz imaný deðersiz bulduðunu anlattý.     B�y�k þair, m�tefekkir ve dava adamýnýn �ileli ve �alkantýlý hayatýný �ðrenmek i�in yaþadýðý d�nemin paradigmasýný; Reþat Nuri, Nazým Hikmet, Attila Ýlhan gibi þair ve yazarlarý da tanýmak, bilmek gerekir.
 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr