• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • İstanbul 12 °C
 • Adıyaman 10 °C
 • Ankara 5 °C

Güneydoğu'da Yapılan Kürtler Ne İstiyor Anketi

Güneydoğu'da Yapılan Kürtler Ne İstiyor Anketi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 11 ild
755 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 81,5′i Kürtlere yasal statü talebini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 11.7′si federal yönetim, 19.3′ü bağımsızlık ve 41.2′si demokratik özerklik statüsü tanınması gerektiğini savundu. Ankete katılan AK Parti seçmenlerinin yüzde 62′si Kürtlere statü tanınması gerektiğini vurgularkan, bunlardan yüzde 15′i ise bağımsızlık istedi.
Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, KESK Diyarbakır Şubeler Platformu ve Siyasal, Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) ortaklığıyla yapılan ‘Toplumsal Sorunlar ve Yeni Anayasa’ araştırması ile ilgili anketin sonuçları açıklandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların yeni anayasa ile ilgili algı, beklenti ve taleplerinin tespit edilebilmesi amacıyla anket Şubat ve Mart aylarında yapıldı.
Anketten Çarpıcı Rakamlar
SAMER Koordinatörü Çetin Gürel, ankete katılanların yüzde 56′sının kadınlardan, yüzde 44′ünün ise erkeklerden oluştuğunu söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 66′sının Müslüman Şafiilerden oluştuğunu ifade eden Gürel, “Hanefilerin oranı yüzde 29.1, Alevilerin oranı yüzde 2.9, Ezidi, Hristiyan ve diğer inanç gruplarının toplam oranı ise yüzde 2′dir. Ankete katılanların yüzde 56.4′ü 21 yıldan fazla bir süredir aynı yerde yaşamaktadır. Ankete katılanların yüzde 82.3′ü kendini Kürt ve Zaza olarak tanımlarken, yüzde 7.3′ü Arap, yüzde 9.1′i ise Türk olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılanların yüzde 50.7′si bağımsız-BDP’ye, yüzde 31′i AKP, yüzde 2.1′i CHP seçmeninden oluşmaktadır” dedi.
1982 Anayasasını Demokratik Bulanların Oranı Yüzde 13.7
Ankete katılanların yüzde 65′i 1982 anayasasını hiç okumadığı, yüzde 27′si bazı bölümlerini, yüzde 8′i ise tamamını okuduğunu belirtti. Bölge halkında 1982 anayasasına ilişkin genel algının olumsuz olduğunu belirten Gürel, “Yüzde 47.3 mevcut anayasayı askeri-baskıcı, yüzde 31.8′i ise faşizan bir anayasa olarak görmektedir. Araştırmaya katılanların yüzde 13.7′si ise mevcut anayasayı demoktratik ve “milli menfaatlere uygun” olarak buldu. Araştırmaya katılanların yüzde 87′si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 79′una göre yeni anayasa ihtiyacının doğmasında en etkili faktör Kürt sorunudur. Yüzde 61 en etkili faktör olarak başörtüsü, türban sorunu ile askeri vesayet ve demokratikleşme sorunlarını görmektedir. Alevi sorunu ve Alevilerin talepleri yüzde 29 oranla en az etkili toplumsal sorun olarak görülmektedir. BDP seçmeninin yüzde 87′sine, AKP seçmeninin ise yüzde 68′ine göre en etkili faktör Kürt sorunudur” dedi.
Yüzde 90′In Anayasadan Beklentisi
Araştırmaya katılanların yüzde 52′si demokratik, sivil, çoğulcu yeni bir anayasanın Kürt sorununu tamamen çözeceğini belirtirken, BDP seçmeninin yüzde 55′i AKP seçmeninin ise yüzde 49′u yeni anayasanın Kürt sorununu tamamen çözeceğine inanıyor. Bölge halkının yüzde 60.1′i yeni anayasayı halkın yapması gerektiğini, yüzde 21.6′sı TBMM’nin, yüzde 14.7′si ise Anayasa Meclisi’nin yapması gerektiğine inanıyor.Araştırmada anayasanın her koşulda referanduma sunulması gerektiğini söyleyenlerin oranının yüzde 88 olduğu belirtildi.
Araştırmaya katılanların yüzde 57′sine göre Anayasa Uzlaşı Komisyonu’na halkın görüşleri yetersiz şekilde veya hiç ulaşmıyor. Bölge halkının yüzde 90′dan fazlası yeni anayasanın ülkede ve dünyada barışı gözetmesi, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere dayanması, toplumun farklılığını bastırmadan çoğulcu yapısını tanıması, her tür milliyetçi, ırkçı, militarist ve cisnsiyetçi ilkeden uzak durması, yurttaşlara geniş karar yetkisi tanımasını talep ediyor.
Yüzde 57: Atatürk Milliyetçiliği Olmamalı
Yapılan anketin en çarpıcı başlıklarından birini ‘Atatürk milliyetçiliği’ konusu oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 57′sine göre yeni anayasada Atatürk milliyetçiliği kesinlikle olmamalı. Katılanların yüzde 54′ü ise anayasada Atatürk ilke ve inkılaplarının kesinlikle olmamasını istedi. Ayrıca anket yapılan kişilerin yüzde 66′sı ise yeni anayasada değiştirilemez hükümlerin olmamasgerektiğini savundu.
Yüzde 81.5 Kürtlere Yeni Statü İstedi
Araştırmaya katılanların yüzde 20′si mevcut idari yapının korunması gerektiğini, yüzde 12′si federatif bir yapı olmasını, yüzde 20′si yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını, yüzde 24′ü ise bölgesel yönetimler oluşturulması gerektiğini savunuyor. Yeni anayasada Kürtlere yasal statü tanınması talebini dile getirenlerin oranı ise yüzde 81.5 olarak belirlendi. Kürtlere hiç bir statü tanınmamasını isteyenlerin oranı yüzde 9.1 olarak belirlenirken, ankete katılanların yüzde 9.3′ü idari özerklik, yüzde 11.7′si federal yönetim, yüzde 19.3′ü bağımsızlık ve yüzde 41.2′si demokratik özerklik verilmesi gerektiğini söyledi.
BDP Seçmeninin Yüzde 20′Sİ, AKP Seçmeninin Yüzde 15′İ ‘Bağımsızlık’ Dedi
Oranlara seçmen düzeyinde bakıldığında BDP seçmeninin yüzde 96′sı, AKP seçmeninin ise yüzde 62′sinin Kürtlere statü verilmesini istediği belirtildi. BDP seçmeninin yüzde 55′i demokratik özerklik, yüzde 20′si bağımsızlık, yüzde 15′i federal yönetim, yüzde 6′sı idari özerklik isterken, yüzde 2′si ise Kürtlere hiç bir statü verilmemesini istedi. AKP seçmeninin ise yüzde 27′si demokratik özerkliği, yüzde 15′i bağımsızlığı, yüzde 7′si federal yönetimi, yüzde 13′ü ise idari özerkliği destekledi. AKP seçmeninin yüzde 18′i Kürtlere hiç bir statü tanınmaması gerektiğini söylerken, yüzde 20′si ise fikri olmadığını belirtti.
Arapların Yüzde 27′Si: Kürtlere Bağımsızlık Verilsin
Anketin etnik köken dağılımına göre Kürtlerin statüsü konusunda bölgede yaşayan Kürtlerin yüzde 46′sı demokratik özerkliği savunuyor. Arapların yüzde 27 oranında ‘Bağımsızlık’ dediği ankette, Türklerin yüzde 26′sı ise Kürtlere hiç bir statü tanınmaması görüşünü belirtti.
Yüzde 44.1: Resmi Dil Türkçe Olsun
Anadilde eğitim ile ilgili çarpıcı rakamların çıktığı ankete katılanların yüzde 44.1′i ülkede resmi dilin Türkçe olmasını istedi. Katılımcıların yüzde 4.6′sı anayasada resmi dile yer verilmemesi gerektiğini savunurken, yüzde 35.1 ise eğitim dilinin sadece Türkçe olması gerektiğini, diğer dillerin seçmeli ders olarak okutulmasını istedi. Katılımcıların yüzde 35.2′si eğitimin her düzeyinin kişinin anadilinde olması gerektiğini, diğer dillerin seçmeli olmasını isterken, yüzde 21.5′i ise Türkçe ve Kürtçe’nin birlikte eğitim dili olmasını istedi.
Yüzde 76: Anayasada Laiklik Gözetilsin
Araştırmaya katılanların yüzde 62′si anayasada Türklük ve Kürtlüğün yanında diğer etnik gruplara da atıf yapılmasını istedi. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 42′sine göre yeni anayasada Türk ve Türk milleti kavramı yerine tüm vatandaşlar kavramı kullanılmalı. Anketteki diğer çarpıcı rakamlar ise laiklik konusunda ortaya çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde 76′sı yeni anayasada Laiklik ilkesinin gözetilmesini istedi. Bununla birlikte katılımcıların yüzde 95′i devletin her türlü inanca eşit destek sunması, yüzde 91′i başörtüsü ve dini simgelerin her alanda serbest olması, yüzde 58′i din kültürü ve ahlak dersinin zorunlu kalması, yüzde 69′u Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması görüşüne tamamen katıldığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 60′ı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması gerektiği görüşüne ise hiç katılmadıklarını söyledi.
Seçim Barajı Ve Siyasi Partilerin Kapatılması
Ankete katılanların yüzde 16′sı seçim barajının kaldırılmamasını,yüzde 31.9′u yeni anayasa ile birlikte barajın yüzde 5′e düşürülmesini, yüzde 16.6′sı yüzde 3′e düşürülmesini isterken, yüzde 28.6′sı ise seçim barajı olmamasını talep etti. Siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduklarını ve bunun yerine başka cezalar verilmesi gerektiğini düşünen vatandaşların yüzde 43′üne göre partiye değil suç işleyen milletvekiline ceza verilmeli. Katılanların yüzde 44′ü ise siyasi partilerin hiç bir zaman kapatılmaması gerektiğini savundu.
Ankete katılanların yüzde 39′u milletvekili dokunulmazlığının tamamen kaldırılması gerektiğini, yüzde 31′i sadece kürsü dokunulmazlığı olmasını isterken yüzde 24′ü ise mevcur durumun korunması gerektiğini belirtti.
Yüzde 76: Vicdani Ret Hakkı Tanınmalı
Ankete katılanların yüzde 39′u Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin kısıtlanmasını, yüzde 59′u MGK’nın kaldırılmasını, yüzde 63′ü YÖK’ün kaldırılmasını, yüzde 74′ü ise Askeri üst mahkemelerin kaldırılarak yargının birleştirilmesini istedi. Araştırmaya katılanların yüzde 76′sı yeni anayasa vicdani ret hakkının tanınmasını, yüzde 69′u profesyonel orduya geçilmesini, yüzde 68′i ise zorunlu askerliğin kaldırılmasını istedi.
Anayasa Referandumuna ‘Hayır’
Seçmen dağılımına göre BDP seçmeninin yüzde 91′i, AKP seçmeninin ise yüzde 58′i vicdani red hakkının tanınmasını istedi. Araştırmaya katılanların yüzde 37′si beklentileri karşılamayan bir anayasanın referanduma sunulması durumunda ‘Hayır’ oyu kullanacağını söyledi. Katılımcıların yüzde 16′sı böyle bir durumda sandığa gitmeyeceğini, yüzde 35′i oy verdiği partinin kararına göre davranacağını ve yüzde 8′i ise her şeye rağmen ‘Evet’ oyu vereceğini söyledi.
Anketle ilgili görüşlerini açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, “Bu anket ne İsa’ya ne Musa’ya yaranamayacak bir anket. Bir anket herkesi eleştiriyorsa objektiftir. Kürtler açısından anadilde eğitim talebi ankette orataya çıkıyor. Bundan anlıyoruz ki Kürt sorunu çözülmek isteniyorsa anadilde eğitimin önü açılmalı. Statü talebinde bulunanların oranı da çok yüksek. Parlamento bunu görmeli. Bu araştırma birlikte yaşama iradesinin Kürtlar açısından önemini gösteriyor. Burada diğer halklarda statü tanınmasına vurgu yapıyor” dedi.
Anketin danışmanlarından BDP Genel Başkan yardımcısı Meral Danış Beştaş, bu coğrafyada yaşayanların ne kadar demokratik bir ülke istediklerini ortaya koyduklarını belirterek, “İnsanlar çok oldun demokratik bir tavır ortaya koymuslar. Vatandaşlık konusundaki tablo çok dikkat çekici. Geniş bir mutabakat görüyoruz. Bu anketin ciddi bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. halkın görüşünün ifade edilmemesi için çok şeyler yapılıyor. Bir imza kampanyamıza bile izin verilmiyor. Anket genel olarak bir resim çıkarmış. Anayasa sürecine demokratik katılım konusunda ciddi eksiklik olduğu ortada. Taleplerinizi bizim istediğimiz ölçüde söyleyebilirsiniz yaklaşımı var. Anayasa yapılmasının en elzem sebebi Kürt sorunudur” dedi.

kaynak:EN SON HABER

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • YKS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI21 Aralık 2017 Perşembe 15:48
 • 28 ŞUBAT DAVASINDA 60 KİŞİYE MÜEBBET21 Aralık 2017 Perşembe 12:15
 • ERDOĞAN: 'EY TRUMP SEN NE YAPMAK İSTİYORSUN?'07 Aralık 2017 Perşembe 11:18
 • TBMM BAŞKANLIĞINA YENİDEN KAHRAMAN SEÇİLDİ20 Kasım 2017 Pazartesi 18:49
 • ABD VİZE BAŞVURULARINI KABUL EDİYOR06 Kasım 2017 Pazartesi 17:53
 • ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN ERDOĞAN'A VASİYETİ23 Ekim 2017 Pazartesi 15:51
 • BAŞBAKAN TÜTÜNDE SIKINTI YOK17 Ekim 2017 Salı 18:05
 • ŞIRNAK'TA KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK17 Ekim 2017 Salı 17:10
 • OHAL 3 AY DAHA UZATILACAK16 Ekim 2017 Pazartesi 19:46
 • ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİNİN YENİ ADI12 Ekim 2017 Perşembe 19:02
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr