• BIST 95.852
 • Altın 190,521
 • Dolar 4,6669
 • Euro 5,4353
 • İstanbul 24 °C
 • Adıyaman 34 °C
 • Ankara 26 °C

Kahta’da İstihdam Riski Büyüyor

Kahta’da İstihdam Riski Büyüyor

 Ülkemizde gelişmemiş veya diğer illere göre az gelişmiş 49 il için uygulanan ve aynı zamanda bir destek paketi olan 5084 sayılı teşvik yasasının uygulama süresi 31 Aralık 2012 tarihinde sona erdi. Aynı zamanda, konu ile ilgili olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 5084 sayılı Teşvik Yasası'nın uzatılmayacağını açıklamıştı.

Bölgemiz ve özellikle  Adıyaman için 5084 sayılı teşvik yasasının her ne kadar ciddi anlamda önem arz ettiğini belirten platformlar ortak basın açıklamaları yapıldı ise de her hangi bir  düzenlemeye gidilmedi. Dolayısıyla uygulama süresi biten bu yasanın süresinin uzatılmaması ya da herhangi bir düzenlemeye gidilmediği takdirde , Adıyaman'daki yatırımcıları çok ciddi sorunlar bekliyor.
31 Aralık 2012 de süresi biten ve herhangi bir düzenlemeye gidilmeyen 5084 sayılı teşvik yasasının sadece Adıyaman'da değil, bölgemiz için de istihdam olarak çok kötü ve olumsuz etkileneceği  kesindir. Konu ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız, iş adamları, sanayici,i ve çeşitli STK'lar, şu açıklamalarda bulundular.
                İŞ YERİMİZE ANAHTAR VURMAK ZORUNDA KALIRIZ
Bilce Textil yönetim kurulu başkanı Mustafa Yetiş, 5084 sayılı yasadan faydalanan firmaların sigorta yükünün artacağını ve yeni kurulan firmalarda ise bu sorun hiç olmayacağını vurguladı. Yetiş: "2012 yılının sonunda uygulama süresi biten 5084 sayılı yasa, işveren vergi ve prim yükünü azalttığı için kayıtlı istihdamı işverene dolayısıyla ekonomiye katkı sağlamakta idi. Yeni yıl itibari ile 5084 sayılı yasadan faydalanan firmaların sigorta yükü artacak, yeni kurulan firmalarda ise bu sorun hiç olmayacak. Böylece sıkıntılı bir dönemden geçmekte olan işverenler, işçi çıkartmak zorunda kalacaklar. Diğer yandan ise yeni kurulan firmalarla rekabet edemeyecekler yani yeni kurulanları teşvik ederken eski işletmeleri batırmış olacak. 5084 sayılı yasayı uzatmasalar veya benzer bir yasa çıkmaması halinde inanın işimiz gerçekten çok zor. İş yerimize anahtar vurmak zorunda kalırız." İfadelerinde bulundu.
                Dilan Bebe textil yönetim kurulu başkanı Turgay Karataş, 5084 sayılı yasanın bölgemizin kalkınmasında etkin rol oynadığı kesin olduğuna dikkat çekerek: “5084 sayılı teşvik yasası böyle devam ederse, daha doğrusu herhangi bir düzenlemeye gidilmezse  bizim bu şekilde ayakta durmamızın imkânı yok. Herkes Kâhta ya neden geliyor? İşçi ücreti biraz daha düşük olduğu için veya ürtimin maliyetini düşürmek için.  Fakat bu son bir iki senedir kalktı. Yani o avantaj artık yok.
                İşverenler,  buralara yatırım yaparken enerji ve sigorta primlerindeki avantajları hesaplayarak risk alıyorlardı. İşte işverenler bu gibi teşvik yasalarının sağladığı kolayıklardan faydalanarak buralarda ayakta duruyorlardı.
TEKSTİL FİRMALARININ EN BÜYÜK SORUNU KALİFİYE ELEMAN SIKINTISIDIR.
                Kahta şehir merkezindeki fabrakamda yüz kişi çalışıyordu. Üretimi %50 arttırmak için Kahtanın şıkışında, Diyarbakır yolu üzerinde büyük bir iş yeri açtık. Ama şimdi ise kalifiye eleman sıkıntısını çekiyoruz. Burada o eski yüz kişiyi dahi bulamıyoruz. Tekstil firmalarının  hemen hemen en büyük sorunu kalifiye eleman sıkıntısıdır. Bununla ilgili ne Kâhta'da ne de Adıyaman'da bir çalışma yok. Yani ne bir kurs ne de bir işkur desteği var. Hani kurs açılma gibi bir durumda, bizim gidip orada yetişen elemanları alma şansımız var. İşkur bizlere destek vermesi durumunda biz kendimizde kalifiye eleman yetiştirebiliriz. İş-Kur desteği olmadan kendi kendimize kalifiye eleman yetiştirmeye gücümüz yetmez.  30-40 adamı yetiştirmek üzere 6 ay boyunca eğittiğimde, bunun bana çok büyük bir külfeti olacak. Haliyle işyerinin sürdürülebilirliği olmayan bir firmaya dönecektir. Çünük devlet bünyesinde bir kurs değil ki masrafları onlar karşılasın ben de yetiştireyim. Ama öyle bir kolaylık olduğu takdirde biz böyle bir şeyi yapabiliriz ki başvurusunu da yaptık. Alabilirsek iyi, alamazsak halimiz zor olur.” Dedi
ZATEN VAR OLAN İŞSİZLİK SORUNUNUN DAHA DA ARTACAK
Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, 5084 Sayılı Teşvik Yasası'nın sona ermesiyle bölgede zaten var olan işsizlik sorununun daha da artacağını söyledi.
Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, "Yürürlük süresi yıl sonunda tamamlanan yasanın devam etmesi halinde, SSK primlerindeki indirim ortadan kalkacak ve bölgemizdeki işverenler çok büyük bir maliyet yüküyle karşı karşıya kalacaklardır" dedi.
Başkan Çatan, mevcut yasanın bölge ekonomisi için önemi üzerinde durdu. Çatan, konuşmasına devamla; "5084 Sayılı Yasa ile belirlenmiş illerde yatırımları ve istihdamı artırmak için müteşebbislere yatırım giderlerini azaltıcı ve karlılığı artırıcı teşvikler sağlanmıştır. Yasanın 2009 yılında uzatılarak tekrar yürürlüğe girmesi ve üç destekten 2'sinin kesilmesine rağmen teşvik nihai hedefine, yani geri kalmışlığı tümüyle yok etmemesine rağmen ortaya çıkan tablodaki rakamlara bakılacak olursa, ciddi bir işveren ve işgücünü ilgilendirmektedir. Yasanın sağladığı SSK prim indirimleri sayesinde, mevcut işletme ve firmalardaki sigortalı çalışanların sayısı arttı. Bugün birçok kişi, bu yasa sayesinde sigortalı olarak çalışıyor. Yürürlük süresi yılsonunda tamamlan yasanın devam etmesi sağlanmazsa, SSK primlerindeki indirim ortadan kalkacak ve bölgemizdeki işverenler çok büyük bir maliyet yüküyle karşı karşıya kalacaklardır. Bu durumda, doğal olarak her bir işveren çeşitli tedbirlere başvuracak. Bu tedbirlerin başında da işçi çıkarımı gelecektir." dedi.
TEŞVİK YASASI DEVAM ETMELİ
2013 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılan Teşvik Yasası hem işverenleri hem de çalışanları  zor durumda bırakacak gibi görünüyor.
Yasanın kaldırılmasıyla ilgili görüştüğümüz iş adamı Ramazan Aksoy, bu yasanın kalkması bölgemizde yatırımları olumsuz etkileyeceğini belirterek detaylı açıklamalarda bulundu.  Bu teşvik yasasının kalkması ile, daha önce işyeri açıp işçi çalıştıran işverenler  şuanda çok zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek: “5084 sayılı teşvik yasası yürürlükte olduğu dönemlerde buralara yatırım yapanlar teşvik yasasının sağladığı imkanlardan faydalanarak ayakta durabiliyorlardı. Bu teşvik yasasının kalkması ile ile işyeri açıp işçi çalıştıran işverenler bu teşvik yasasının kalkması ile birlikte çok zor duruma düştüler. Örneğin ben yeni teşvik yasası ile burada işyeri açmam halinde 279 tl sigorta ücreti ödediğim halde eski teşvik yasasından yararlanmış olanlar 450 – 460 tl civarında bir ücret ile karşı karşıya kalacaklar . Tabiiki bu  da bir haksızlıktır. Bu böyle olduğu için biz bunları gündeme getirdik . Ankara'daki vekillerle,  genel merkez ile yaptığımız görüşmelerde bunların düzeltileceği ile ilgili bir çalışma olduğu bizlere bildirildi. Eski teşvik ile yeni teşvike baktığın zaman aralarında pek de bir farkının olmadığını görüyoruz. Şu anda Urfa,  teşvik iadesini orada %100 alacaklar biz burada %50 alacaz.  Orada en aşağı %100 sigorta farkını ben onlardan daha fazla vereceğim . Burada Adıyaman'a karşı yapılan çok büyük bir haksızlık var. Örnek gösterecek olursak sadece güneydoğuda tüm iller büyük şehirleşme yolunda adımlar atarken Adıyaman bırakın yerinde saymayı gittikçe geriye gitmekte. Adıyaman'a niye vermiyorsunuz ? Adıyaman'ın 4 millet vekili çıkarmasının mükafatı buymuş demekki.” Şeklinde konuştu
İLÇEMİZDE BİRÇOK İŞLETMEYİ ZARARA SOKACAK
5084 sayılı yasanın uzatılmayacak olmasının İlçemizde birçok işletmeyi zarara sokacağı yönünde endişelerini dile getiren KAGİAD  Genel Sekreteri Ahmet ÖZBEY yaptığı basın açıklamasında;
                5084 Sayılı Teşvik Yasası ile yatırım ve istihdamın desteklenmesine yönelik
 olarak çıkarılan yasa  KAGİAD dahil  tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak çabasına rağmen  arkasında büyük sorunlarda bırakarak 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Yasanın getirdiği kazanımların oldukça fazla olduğunu hatırlatan Kagiad Yönetim Kurulu; "Çıkarılan bu teşvik yasaları sayesinde ülkemizdeki işsizlik sorunu ciddi bir azalma göstermiş ve çalışanları sigortalı  istihdam etme sayısında çok ciddi bir artış olmuştur. Bu teşvikler sayesinde İlçemizdeki küçük işletmeler büyüme olanağı bulmuştur. Şimdiye kadar elde edilen kazanımların devam etmesi de kazanılması kadar önemlidir. Bu kayıtlı istihdam artışını en iyi kendi ilçemizde görmekteyiz.Teşvikler sayesinde çalışan insanlara daha iyi bir imkân ve ortam sağlanmış; bunun sonucunda da çalışanlar ve işletmeler daha verimli hale gelmiştir. Verilen teşvikler nedeniyle devletin üzerine ciddi bir yük biniyor görünse de esasında yapılan kayıtlı istihdam sayesinde devlete ciddi bir prim girdisi oluyor, ülkedeki işsizlik oranında ciddi bir düşüş görülüyor ve işsiz insanlar devlete ve topluma yük olmaktan kurtulmuş oluyorlar
                KAGİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Hamdi ASLAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan KARABİBER,Veysi GÜNAKIN ,Turgay KARATAŞ ile birlikte, İlçemizde  faaliyet gösteren  esnaflarımız, iş adamlarımız,tekstil firmalarımız ile  yaptığımız görüşmelerde , Teşvik yasasının sona ermesinin olumsuzluklarını şimdiden yaşadıklarını ve sigorta primlerinin artması ile birlikte  istemeyerekte olsa  eleman çıkarmak zorunda kalacaklarını ve akabinde küçülme yoluna gideceklerini  dile getiriyorlar.
 5084 sayılı yasa ile sağlanan teşvik  indirimi birkaç yıl daha uzatılmazsa ve yeni çıkartılan teşvik yasasının içeriğinde değişiklik yoluna gidilmese  mevcut yatırımların çoğu  önümüzdeki birkaç ay içerisinde dökülmeye başlar ve  bu durumda İlçemiz başta olmak üzere  Ülkemiz büyük ekonomik kayıplara uğrar,  mevcut  işçilerin  bir çoğu işsiz  kalır. 2012 yılında Teşvikten yaralanarak 1 işçi için  185 TL sigorta primi ödemekte iken, teşvikin bitmesi ile birlikte  rakam 410 TL'ye çıkmıştır. 20 işçi çalıştıran bir işletme 3.700 TL yerine 8.200 TL sigorta primi ödemek zorunda kalacaktır. Arada çok ciddi şekilde rakam farkı bulunmaktadır.   Bu nedenle en kısa zamanda 5084 sayılı teşvik yasası ile uygulanan sigorta indirim payı uygulamasının süresinin uzatılarak teşvikten yararlanan işletmelerin ayakta durmasının sağlanması gerekmektedir.
Yasanın uzamasına umut bağladıklarını belirten  Kagiad Genel Sekreteri Ahmet ÖZBEY; Tüm olumsuzluklara rağmen KAGİAD  yönetim kurulu olarak yeni çıkarılan 3305 sayılı yasanın sağladığı faydalardan İlçemizde faaliyet  gösteren Firmaların en etkin bir biçimde yararlanması için de  özveri ile çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.
Kahta Kaybeder
Tüm işverenlerin endişelerine sahip olan Fore Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tümen ise yeni yasa ile birlikte sadece çalışanların değil Kahta'nın da ekonomik olarak kaybedeceğini belirtiyor.  Muhtemel gelişmeleri açıklayan Tümen “Yasanın uzatılmaması esnaflar arasında büyük bir sıkıntıya yol açacak. Mesela ben artık kemer sıkma politikasına gireceğim. Benim üç tane şubem vardı şu an için ben en başta bir tanesini kapatacağım kalan şubeyi de buraya sıkıştırmaya çalışacağım. Eğer devlet bu teşvik yasası ile ilgili bir düzenlemeye gitmez ise bizler mecburen işçi azaltımına gideceğiz. ” dedi.
SİGORTA PRİMİ VE VERGİ İNDİRİMİ OLMALI
Yetkililerin,  yasadan yararlanabilmek  için sanayi bölgesinde işyeri açmaları gerektiğini hatırlatan Tümen “şimdi biz sanayi bölgesine gidip 500 milyar yatırım yapacağız ve bunun yarısı 5 yıl içerisinde hibe edilmiş olacak. Ben de geçenlerde kaymakam beyin yanına gidip şu şekilde söyledim: Madem böyle bir hibe söz konusu,  sizler bizlere öncülük edip sanayide inşaatlara başlasanız bizler de kira öder gibi bunların maliyetini versek olmaz mı?  Şu an bulunduğumuz yerde 100'e yakın işçi var geçtiğimiz ay teşvik yasası olduğu halde sgk primleri dolayısıyla üç buçuk milyarlık bir zarara girdim. Bir tekstilci arkadaşımız var konusuyorduk bana dediki babam bu geçtiğimiz kaç ay için 38 milyarlık bir zarar sözkonusu. Ne olacak bu işin sonu siz söylermisiniz. Eğer devlet bizden sigorta primi ile vergi almaz ise bizim hiçbir desteğe ihtiyacımız kalmaz ve işte o zaman memleketimizin büyüme hızını görürsünüz. Kahtada en çok sigortalı personel bulunduran atölye bizim atölyemizdir. Ve biz de ise 49 personel sigortalı. Bu teşvik yasasının kalkması demek artık sadece işverenin problemi değil bu problem artık büyük çoğunlukta işçilerin bir problemi haline gelecek.”  İbarelerine yer verdi.
                SİYASİLER YATIRIMCIYI GÖRMÜYOR
                Adıyaman Milletvekillerinin teşvik yasası ile ilgili kör ve sağır davrandığını ima eden Tümen, yatırımcıların hal hatırını sormadıklarını  belirtiyor.  Tümen sitemini şu cümlelerle ifade etti: “Tabiri caiz ise millet vekillerimiz seçimlerden seçime memleketimiz ile ilgileniyor. Firmamızın önünden Kahta'lı  milletvekillerimiz  defalarca gelip geçmesine rağmen bir gün olsun selam sabah edip de sorunlarımızı dinlemediler.”
                BU MEMLEKETE YAZIK
                Tüm olumsuzlukların işvereni yıpratmasından çok Kahta'ya zarar vereceğini belirten Tümen “Benim için çok da bir problem değil,  şartlar çok zorlarsa  yükler giderim bu memleketten. Ancak benim gitmem hiçbirşeyi değiştirmez. Çünkü ekmeğini bu memlekette çıkarmaya çalışan atölyeci arkadaşlarımız var. Onların hali ne olacak? Ben ortağımla görüşüyorum ne yapacağız diye o da bana diyorki sonucu belli olmayan bi iş.  Bu artık ne kadar tutunabildiysek.” diyor. 
                YATIRIM BAŞKA İLLERE KAYIYOR
Teşvik konusunda etkili ve yetkili olan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Tümen “Geçtiğimiz 1 – 2 yıl içerisinde dengeler iyi ilerliyordu,  Adıyaman ve Kahta iş imkanı olarak umut vaadediyordu. Örnek olarak ilçemizde bulunan büyük taşımacılık yapan şirketler var,  bunlar Kahta ve Adıyaman araç sayılarını her geçen gün azaltıyorlar. Bu azaltılan araçlar nereye gidiyor biliyor musunuz ? Malatya, Urfa, Antep,  Mardin,  Diyarbakır illerine gidiyor. Araçların bu illere kaymasının sebebini az çok tahmin edebiliyorsunuz. Sanayinin büyüklüğü ve çokluğu 24 saat iş imkanı gibi sebepler. Son sözüm olarak Kahta ve Adıyamana yazık bu memlekete ve insanlarına yazık artık sadece vekillerimize sitem etmiyoruz. Bu işte faydalı olabildiği halde pasif duran herkese sesleniyorum BU MEMLEKETE YAZIK…” diyor.
                ÇOK SIKINTILIYIZ….!
Yeni teşvik yasası ile görüşlerine başvurduğumuz Bessa Tekstil yetkilileri en azından SGK primleri hususunda devletin yardımcı olmasını istiyor. Küçük işletme olarak yeni teşvik yasasından olumsuz etkileneceklerini belirten Murat Yetiş şu ifadeleri kullandı: “Yolunda gitmeyen işlerimize ek olarak 5084 SGK işçi prim fiyatlarının yükselmesi biz işletmelere büyük yük olacaktır. Yeni teşvik yasası çıkmış doğrudur ama 500,000 tl yada 1,000,000 tl olsa gider organizede fabrikamı kurarım. Yalnız gücümüz olmadığı için ezilmek zorunda mıyız ? Sgk primlerimi ve vergilerimi düzenli ödüyorum. Mükafatı bu mu olmalı? Teşvik zengine var, biz küçük ölçekli atölyelere yok. Bekliyoruz ha uzatıldı ha uzatılacak ama hiçbir yetkiliden bir bilgi alamıyoruz.”
Bir düzenleme olmaması durumunda büyük bir işsiz çıkacağını ifade eden Yetiş, “ Böyle olursa hiçbir tedbir alınmadıysa işçilerimizin çıkışlarını verip atölyemize kilit vuracağız. Bu işin başka bir çıkar yolu yok. Benim gibi Kahta'da  100'e yakın atölye var ve hepsinin düşüncesi aynen aktardığım gibidir. Her atölyede 50-60 kişi sayarsanız 5000 – 6000 kişi demektir. Bu Kahta için yaz mevsiminde kayısı-fındık- pamukta çalışan  mevsimlik işçi demektir. Biz bunu engellemek için çabalıyoruz. Biz devletten sadece sgk'larımızın düzeltilmesini istiyoruz. Eski yasa gelmez ise dahi ona yakın bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Yoksa şubat 15 itibariyle çıkışlarımız fazlasıyla olacaktır.” cümlelerini kullandı.
                 YETİŞ: ADIYAMAN'IN GELECEĞİ AYDINLIK
AK Parti Adıyaman Milletvekili Murtaza Yetiş, OSB'lerinin siyasi iradeyle çözülebilecek sorunlarını giderdiklerini ve en önemlisi de teşvik uygulamasındaki dezavantajlı durumu avantaja çevirerek 5. Bölge teşvikinden yararlanılmasını temin ettiğini belirterek:” Adıyaman, toplumsal yapısıyla gelecek vadediyor. Bir taraftan taşıdığı mozaik toplumsal yapısı diğer taraftan başkalaştıran birçok kötücül etkiye karşı direnen geleneksel değerleri ile geleceği kucaklamada önemli artılar taşıyor. Bölgede yaşanan toplumsal alt üst oluşların ilimizde yaşanmaması, buna mukabil çevresiyle artan temas kabiliyeti de bu artılar arasında sayılabilir.  Nitekim nüfusu ve şehir büyüklüğüyle izah edilemeyecek biçimde sanayileşmede gösterdiği başarı da dikkat çekmektedir.
Süreci değerlendirirken kendinizi doğru yere koymak durumundasınız. Güncel tabirle bir swot analizi yaparak avantajlı ve dezavantajlı yönlerinizi, barındırdığınız riskleri ve fırsatları doğru tespit etmelisiniz.
Bu çerçevede bakıldığında ilimizin genç nüfusu, uyumlu toplumsal yapısı, çevreyle iletişime açık duruşu önemli bir potansiyel içermekteyken vasıflı ve eğitimli insan gücü yetersizliği, girişimci ruhun teşvike ihtiyaç duyması, ortak girişim deneyiminin az olması ve kısmi/cüzi/indi yaklaşımlar yerine analitik değerlendirmelerle daha bütüncül/kümülatif/şümullü bir bakış geliştirmekteki yetersizliği dikkate alınmalıdır.
Bir anlamda bu durum, meselenin sadece teşvikte hangi bölgedeyiz? ya da OSB de yeterince alanımız yok! gibi lokal meselelerle sınırlı olmadığını görmemiz ve şehrin siyasileri, yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri olarak daha derinlikli bir süreç oluşturmamız gerektiğini gösteriyor.
Geçmiş bir yıllık süreçte yol temizliği kabilinden yatırımcımızın temel ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bu çerçevede merkez OSB'nin arazi sorununu çözdük, ilçe OSB'lerinin siyasi iradeyle çözülebilecek sorunlarını giderdik ve en önemlisi de teşvik uygulamasındaki dezavantajlı durumu avantaja çevirerek 5. Bölge teşvikinden yararlanılmasını temin ettik.
Diğer yandan yatırımcılarımızın ortak birliktelikler kurmalarını teşvik ettik, MÜSİAD,TÜMSİAD,vb oluşumlara her türlü desteği verdik. Ayrıca gerek GAP idaresi başkanlığı gerekse İpek Yolu kalkınma ajansı üzerinden ilimizin tanıtımı ve yatırımcının ilimize yöneltilmesi konularında proje çalışmaları yapılmasını özendirdik.
Kısa vadede aldığımız güzel geri dönüşler hepimizi umutlandırmaktadır. Sadece KahtaOSBye başvurulan yatırım hacmi ile binlerce gencimizi yakın zamanda iş sahibi kılmak mümkün olabilecek. Geçtiğimiz günlerde bu yatırımlardan birini yerinde ziyaret ettim ve birinci  etap çalışmalarının makine montaj aşamasına geldiğini, çok yakında tamamlanarak yaklaşık 300 işçi kapasiteyle bu yatırımın hizmete gireceğini mutlulukla gördüm. Üstelik yatırımcı, ilk kez ilimize yatırım yapan bir kardeşimizdi. Benzer şekilde çalışmalarını incelemek üzere yakın bir tarihte ziyaret ettiğim il merkezimizdeki önemli bir firma yöneticisi merkez OSB den yer talep ettiklerini ve işlemlerin ardından yaklaşık 500 işçi kapasiteli yeni bir yatırıma başlayacaklarını ifade etti. Yeni yatırımlar hamlesinin gerek il dışından gerekse ilimizden yeni yatırımcılarla birlikte gelişeceğini umut ediyorum.
Bu süreç inanıyorum kitopyekûn Adıyaman halkı olarak; siyaset kurumu, bürokrasi, sivil toplum, eğitim kurumları ve genç girişimcileri ile gelecek süreç Adıyaman'ımız için çok daha verimli ve umut dolu olacaktır.” Şeklinde konuştu
5084 sayılı teşvik yasasının yürürlükte olduğu 31 Aralık 2012 tarihinden önceki istatistiklere göre, Kahta'da çalışan sigortalı işçi sayısı Kasım 2012 de 7.064 kişi iken, bu rakam Aralık ayında 1.542 gibi  kişiye düşmüştür. İddialara göre bu çıkışlar teşvik yasasının kalkması ile  her geçen gün biraz daha yükselecek. Ocak ayının verileri Şubat ayının sonuna doğru açıklanacağı için, bu rakamların ürkütücü bir seviyey ulaşacağı da gelen iddialar arasında.


 • Yorumlar 1
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr