• BIST 95.852
 • Altın 190,976
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 22 °C
 • Adıyaman 26 °C
 • Ankara 19 °C

Muhiddin Ürper Mele Ra Hevpeyvîn

Muhiddin Ürper Mele Ra Hevpeyvîn
Ne Şeyxim Ne Meleme , Erzelî Feqirê Xwedê Me

 Ne Şeyxim Ne Meleme , Erzelî Feqirê Xwedê Me

Muhterem  Muhiddin ÜRPER li herême Semsur(Adıyaman)'e bi nave seyda tê naskırın.Me li seydara li ser medresa û çande medrese yê Semsur(Adıyaman)'e axifîn.Rehme Xwedê li ser be Abdülmelik FIRAT gotinek xwe li ser alime kurda heyê: Alime kurda ilme xwe pir,  ji bo pirsgîreka  ziman bi wefati xwa ra birîne bin erdê.Yek ji van aliman mele Muhiddin e .Gelek salan li Semsur(Adıyaman)'e û Kolik(Kahta)'e  li ser ilm dixebite.Li nav xelkeda seyda te naskirin.Razî ne dibî ki xelk pira……beje seyda.Va hevpeyvîn e zetetir, sohbete ki 15-20 daqiqe ye.Mele, li vi zemanî qut digot ki: Jiyana mi ne li ser beje ye Ee li ser hale.Mele di zemane nû da nîşdarî  bûyî  lewma di axaftineda zahmet dikşand.Ji bo hevpeyvîn qabul kiriye em gelek spas dikin.Me va hevpeyvîn li ser zimane kurdi kir.Lewma mele kurmanci gelek zanî bu.
PİRS 1: MAMOSTE, ALEME ÎSLAME DA TAYBETΠ Lİ HERÊME ME DA MEDRESE Dİ ALİ PERWEDEHÎYE DA  GELEK MUHÎM İN.GELEK ALİM Û ZANÎST Lİ MEDRESA DERKEDİNE, ÎBN HALDUN, FARABÎ, CABİR HWD.PİRTÛKEN VAN ZANİNGEHA ROJAVAYE TEN XWANDİN.XELK MEDRESA NAS NAKİN.CARA EVİL EM  NAS BİKİN?
Serfirazi li xwede ye, ûmre mi xaflete derbas bû, ûmre mi vala çû, ez di nav çamûredame, yek mi xilas bike. 'Ne şeyxim ne meleme , erzelî feqirê xwedê me' mira nebejin seyda bibejin mele Muhiddin.Ez xelke Cizîreme,  1966 da ez hatim Kolik(Kahta)'e  li  Kolik'e nanpêj hacî İbrahim alikariye mi bî.Vi demê muftîye  Kolik'e M.Ali YÜREK, ji bo teleba  odek da mi.Di ve odeda mi telebe dan xwendin.1972 da bûm îmame fermî.7 salan li gunde alidame min îmameti kir, dawiye 7 salan, ez hatim mizgefta yeni mahalle ê Semsur e.
PİRS 2:MELE PAŞ CUMHURÎYETE MEDRESA GELEK TENGASÎ KİŞANDİN,BİGİŞTÎ TU KANÎ QALÊ MEDRESA BİKÎ?
Li ve mijareda agehî û mecala min tine.Ez ne kurmanci zanim ne vi tirkî zanim.Ez her dem xafilim, dua bikin.Mirovek derkeve himbermin  li  xaflete xelas bike.Derîki bi xêr li min vebe Min şerre va nefse xilas bike.Va medresa , medresa ye rojhilate kevnare, li medrese, pirtûken nêzî ten xwandin.Pirtûken emsîleda destpêdikê cemul cevami da di qede.Va hevotin 5-6 sala dom dike.Mîrovek li medresê destryarbû dibe alim.Pirtûke  pîroz K.Kerim û Pirtûke erebî kanê vergerîne zimanê biyanî , kanê  tefsîre bike.Medresa meda  60-70 feqî hene.Yek jî wargeha xwandekarana medresê heye.Feqî ye vira telebeye lîse û îmam xatîbene.Va telebana K.Kerim hindikin, Telebe ki bixazin em zimane erebî hindikin.
PİRS 3:Lİ MEDRESA Çİ TÊ XWENDİN?
Şerîat, tefsîrş mantik,hedîs, bedî, beyan, îstîare hwd. Gelek îlm tên xwendin.Feqiye nû  K.Kerim hindikin, akîde sahî û dîn(ol)e rast hindikin.
PİRS 4:Lİ HEREME ME HİN MEDRESE PÊŞDİKEVİN MEDRESE YE SOR, TÎLLO VA NAVA MERİ GELEK DİBÎZÎ.BERGEHÊ TE Lİ SER VA MEDRESA ÇAWAYE?
Tîllo medreseyek gelek baş e.Akîde û ramane xwe raste, feqiye me li wir hindibin.
PİRS 5:BERGEHE XELKE SAMSÛRE Lİ SER MEDRESA ÇAWA YE Dİ NAV FEQİYE WEDA KESÎ SAMSÛRE HEYE?
Daxwaze xelke samsûre li ser medresa gelek kême.
PİRS 6:BAŞE, SEDEME VA Çİ YE?
Cehalete, hezkirine dinyaye.Daxwaze kêçik û lawik, mezin û çûk li ser mekteba pire.Lêbelê daxwaze xwe li ser medrese kême.Alime mezin negihandin.
PİRS 7:Jİ BO DERBASBUNE VA PİRSGİREKA WE ÇAWA FEALÎYET NÎŞANDAN?
DERİYEME Lİ HEMO MÎROWAN VEKİRÎYE, KÎ HATİN VİRA
Kuranê da destpekê hemo îlme dîne fer dibin.Îlme Kuranê şerîate, tarîkate em didin.Em li feqîya tû pere nastînin.Meşrebe me  gelemberîye, şûna ehle îmane li ser serê me heye.
PİRS 8:MÎROW Lİ  PERWERDE NUJÊN DİNİRE NİRXE DÎNE  TİNE Lİ SER VA MİJARE TÛ Çİ DİBE?
Va şaşe.Ya pır girîng dîn û îman, îlm û Kuran, îttîba û nebî axir û zamanli bilî van hemo valaye.Rîya filitandine Kuran û sunnete.Serokkomerbe, kî dibe ew zane bawerîya xwa tûnebe dawîya xwa perîşana, kî dibe ew zane feqîr dibe zengîn dibe li rêya xwedê here rûmeta herî mezin vaye.Xwedê îlm, îrfan, tarîkat, şerîat û axlaq daxwaze.Li cem xwedê mîrove rumet ki xwedê gelek ditirse.Takva çiye? Mirove li herama direve. Mirove ki imane xwe bifilitinê. Tirsa xwedê û evine xwedê.
PİRS 9: MEDRESE DÂ REWŞÂ BETLANE FEQİYE ÇAWAYE?
Bihar û payîz da 15-20 roj betlane faqiya heye.havin û zivistan betlan tine.lê belê kesî ki nere betlane perwerde xwe dom dike.
PİRS 10: FEQİYE WE İCAZET DİGRÎN Çİ KARİ DİKİN?
Feqiye me desturnameye lise li derva digrin.gişti va derin imam xatibê. Daviye imam Xetibe derin ilahiyate û mektebe bilind. İsal 10 feqiye me bûn imam.
PİRS 11: ZEMANE BERÊ DA Lİ MEDRESA ZANİSTEN POZİTİF Û İLME DİNİ DİHAT XWENDİN.LÊ BELÊ  ÎRO Lİ MEDRESABİ TENÊ İLMÊ DİNİ TE XWENDİN. ZANİSTEN POZİTİF Û İLME DİNİ BÎ HEVRA WERE XWENDİN GELEK BAŞ NABE?
Zanisten pozitif le mekteba tên xwendin. Wezife medresa perwerdayiye diniye. Armanca medresa ya heri mezin xwede û pêxember naskirin bidin. Hemo pisporen doktoren cudaye. Henik doktoren guh, hinek ji doktoren çavane.lewma vazifeya me ,îlme dîni bi xelqe xwendin.
PİRS 12: REHME XWEDÊ Lİ SER BE ABDÜLMELİK FIRAT GOTİNEK XWE Lİ SER ALİME KURDA HEYÊ: ALİME KURDA İLME XWE PİR,  Jİ BO PİRSGÎREKA  ZİMAN Bİ WEFATİ XWA RA BİRÎNE BİN ERDÊ. HÛN  ÎLM Û CARİBANDİNE XWE Jİ BO NESLEN NÛ VEGUHASTİN TU XEBATE VE HENE?
Na,  mixabin xebatek min  tune. Lêbelê  mirovan âlim malbate xwe perwerde bike. Edep, axhak û teqwa bielimine.
PİRS 13:MİROV Lİ MELE  MUHİTTİN DİNİRE YEH CARA Lİ MİZGEFTEYE  YEK CARA DERSÊ DİDE. TÛ VE TÊQETE LÎ KÛDİGRÎ ?
Bi alîkarîye xwedêye. xwedê besê.
PİRS 14: DEMA Kİ HÛN FAALİYETA ÎLM DOM DİKİN. Çİ PİRSQİREKE RASTİ VE TİN?
Xwedê alikeri dike. Levma xebat hêsan dibe. Elhamdülillah heta ve gavê me tû dijwari nekşand. Dûjwariye me nefsa meyê. Ji bo nefsê em zahmet dikşînin.
PİRS 15: RÊVERBERÛ XELKİRA Çİ HÊVİ YE WE HENE?
                Hêvî ye me hasbunallah ve nîmel vekîl. Bê xwedê tû kesî me tune.
PİRS 16:İNSAN Lİ ROJAVA DİNİRE Lİ VİRA AŞİTİ Û ARAMİ HEYE. LÊBELÊ ROJHİLAT ŞER Û  KUŞTİN Û CEHALET HEYE. HÛN WE ÇAVA DİNİRXÎNİN?
Rizqarî rêya xwedê û pêxembere.lewma misilman tabiye kur'an û sünneti bibin. Misilman ve demê ê bibin efendiye dinyayê.  Nâvbere misilmana da  yekitî tîne.  Alikariye hev nakin. Sahabe roj û şew jibo dinê xwedê xebıtin. Dinê xwedê li herderê dinyaye belav kirin. Lê belê iro misilman zevkû rîhetiye dinyaye  digrin. mezinê misilmanê li rêya xwedê û pêxember naçin. Nav vanda yekitî tine. Mezina misilmanê li rêya rojava diçin. dine xswedê heznakîn.xwedê ji li van heznake. Lewra zwedê ledinye heznake.mirov dine xwedê hez bike xwedê ji li mirov hez dike. Axlakê misilmana têlevîzyonê xirakir. İxlas xirabuye. Armança vana yê herî mezin dinyaye. xani çekirin armanca heri mezine.
Hevpeyvîn: Haydar BARAK / KAHTA DİYALOG GAZETESİ


 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr