• BIST 90.787
 • Altın 255,319
 • Dolar 5,8790
 • Euro 6,5887
 • İstanbul 24 °C
 • Adıyaman 22 °C
 • Ankara 20 °C

Şehadetinin 50. Yıldönümünde Şehid Seyyid Kutub

Şehadetinin 50. Yıldönümünde Şehid Seyyid Kutub
Bir ölümün, milyonlarca dirilişe vesile olan ismi Seyyid Kutub'un şehit edilişinin 50. Yılında yazarımız Ziya Tepe Hoca ile siz değerli okuyucularımız için bir röportaj gerçekleştirdik.

Allah'ın bazı halifeleri vardır ki hayatında Kur'an nesli geçlere öncülük ettiği gibi onların ölümleri de başka nesillerin dirilişine vesile olur. Seyyid Kutub'un fikirleri ve davasına olan kararlılığı ile bugünkü Müslümanlara örnek olan hayatını ve düşüncelerini bir de Ziya Tepe Hocamızın o eşsiz yorumlarından dinleyelim.

ALLAH'A İNANIP İMAN ETMENİN VE BUNU HAYATI İLE ÖDEYEREK İMAN ETMENİN EN ÇARPICI ÖRNEĞİ OLAN ŞEHİD SEYYİD KUTUB KİMDİR?

Şehid Seyyid Kutup 20. Asrın İslam dünyasının en önde gelen düşünür ve önderlerinden biridir. Salt başına düşünce üreten ve yazan biri değil aynı zamanda düşünce ve inancını hem yaşayan hem de en güzel şekilde temsil eden bir şahsiyettir.

Dedeleri aslen Hindistanlıdır. Arabistan'dan Mısır'a göç etmişlerdir. İlk ahlaki eğitimini ailesinden alan Şehid Seyyid Kutup, babasını şöyle anlatır: “ Kalbinde ahiret korkusu dilinde ahiret anısı. Üstad Seyyid, ilk, orta ve liseyi El Ezher Üniversitesinde okur. Darul Fünun Fakültesinde Edebiyat bölümünü bitirerek aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışır. Devrin Mısırı Firavun'u Abuddunnasır yönetimi tarafından Amerikaya sosyoloji doktorası için gönderilir. İki buçuk yıl kaldıktan sonra Mısır'a döner ve İhvanı Müslimin'in teşkilatına katılır. Sonraki hayatında hep işkence ve hapishane hayatı başlar. 10 yıl kadar hapis yatar. Hapishanede ağır işkencelere maruz kalır. Aç ve susuz bırakılır. Üzerine tazyikli su sıkılır. Cellatlar tarafından eğitilmiş köpekler üzerine salınır. İşkenceler sonucu mide ve bağırsak kanaması geçirerek böbrekleri de iflas aşamasına gelir. Nihayet 29 Ağustos 1966 tarihinde zindanın karanlık bir odasında idam edilerek şehadet mertebesine ulaşır. Mezarının nerede olduğunu ailesi dahi bilmemektedir. 

1960'LI YILLARDAN BAŞLAYARAK TÜRKİYE'DEKİ İSLAMİ UYANIŞA ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN SEYYİD KUTUB´UN DÜŞÜNCELERİ GÜNÜMÜZDE DE BU KATKININ YETERLİ VE İSABETLİ DEĞERLENDİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Ülkemizde üstad Şehit Seyyid Kutup'un düşüncelerinin iyi okunduğu ve gereğince istifade edildiği kanaatinde değilim. Türkiye'deki İslami uyanışlara Üstadın katkıları olmasına rağmen yeterli düzeyde ve sıhhatli bir şekilde istifade edildiğini düşünmüyorum. Bir fikrin iyi öğrenilmesi ve kavranılması için ilgili kitapların defalarca okunup tetkik edilmesi gerekir. İbni Sina gibi bir İslam dehasının dahi Aristo'nun bir kitabini iyi kavraması için 180 defa okuduğu bilinir.

Bir düşünce hakkında ilk önce çaplı bir bilgi edinilir. Sonra bu düşünce hakkında fikir yürütülür. Daha sonra da düzeyli eleştirisi yapılır. Öğrenilen bu bilgi ise toplumun şartlarına uygun yorumlanmasına katkı sağlar.

ŞEHİT SEYYİD KUTUB´UN FİKİRLERİ, İSLAM DÜNYASINA NASIL BİR ETKİ BIRAKTI? ONUN FİKİRLERİNDEN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

Şehit Seyyid Kutub'un düşüncelerinin İslam dünyasına katkılarından birkaç tanesinden bahsedeyim. Üstad Kuran-ı Kerim'e yeni bir yaklaşım usülü getirdi. Bu usül, Asrı Saadet'te sahabelerin Kuran'a yaklaşım usulü idi. Bu usülde Kuran'ı Kerim'in insan hayatının ölçü ve rehber kitabı olduğunu belirtirken aynı zamanda insanın tüm hayatını kapsadığını söyler.

İslam dininin esası olan tevhid anlayışını güçlü ve sıhhatli bir şekilde Müslümanlarına gündemine tekrar getirir.

İslam dinen karşı olan kominizm, kapitalizm ve emperyalizm gibi çağın ideolojileri ayetlerin ışığında karşı çıkarak bizlere tanıtmaya çalıştı.

İslam inancı ile bu inancın davasının birbirinden kopmayan iki esas olduğunu işledi.

SEYYİD KUTUP BİR ÇOK MÜSLÜMANIN HAYATINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI OLARAK YER ALIYOR. BU ANLAMDA SEYYİD KUTUP'U SEYYİT KUTUP YAPAN ŞEY NEDİR?

Nasılki Hz. İbrahim (a.s)'in Allah'a olan destansı teslimiyeti ve zalim tağuti bir güç olan Nemrut'a karşı mücadelesi onu insanlık tarihinin en büyük kahramanı yapmışsa; Şehid Seyyid Kutup'da 20. Asrın Mısır Firavun'u olan Abdunnasır karşısında tavizsiz imanı ile dik duruşu, mücadelesi ve şehadete yürümesi ile Müslümanların gönüllerinde taht kurmuştur. Yoldaki işaretler ve Fizilal'il Kuran başta olmak üzere yazdığı diğer eserleri ile Müslümanların düşünce dünyasında büyük etkiler bıraktı.

SİZ ŞEHİT SEYYİD KUTUB'UN EN ÇOK HANGİ OLAYI SİZİ ÇOK ETKİLENDİ?

Çağdaş Mısır Firavun'u tarafından, Üstad'ın idam edilmeden önce pişman olduğunu belirten bir not yazması halinde af edileceği teklifi üzerine 'haklı olarak mahkum ediliyorsam, ben hakkın hükmüne razıyım. Haksız yere mahkum ediliyorsam, batıldan merhamet dileyecek kadar alçalmadım. Namaz 'da Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım, tağutun hükmünü kabul eden bir harf bile yazmayı red eder.' Diyen 20. Asrın İslam kahramanının bu duruşudur beni en çok etkileyen.

SEYYİD KUTUB'UN YAŞADIĞI DÖNEMDE İSLAM ALEMİ İÇİN BİRİNCİ TEHLİKE GÖRDÜĞÜ ÜLKELER VE İDEOLOJİLER HANGİLERDİR?

Konuda Şehid Seyyid şunları söyler. 'Sömürgeci beyaz adam bizim ilk düşmanımızdır. Bu sömürgeci adam ister Amerika'da ister Avrupa'da olsun bunu hiçbir zaman gözden uzak tutmamalıyız. Ve milli eğitim politikamızda da bu prensibi esas almalıyız. Milli eğitim politikasının ana hedefi emperyalimzin nüfusundan kurtarmak olmalıdır. Sömürgeci adam sadece iktisadi ve siyasi tahakkümünden değil aynı zamanda şuur ve fikir bakımından da onun nüfusundan kurtarmak olmalıdır' diyerek gerçek tehlikenin Siyonizm ve Amerika olduğunu belirterek bu iki düşmanın el ele vererek örümcek ağı gibi Ortadoğu yu abluka aldığını ifade eder. Ayrıca emperyalizmin yerli işbirlikçilerini de İslami yaşantının önünde duran en büyük kötülükler olarak görür.

SEYYİD KUTUB'UN AMERİKA'DA BULUNDUĞU DÖNEMDEKİ GÖZLEM VE İNTİBALARI NELERDİR?

Üstad Seyyid, Amerika hakkında bir kitap yazmıştı. Bu kitap daha sonra kaybolur. Amerika hakkındaki anıları ve düşünceleri kitaplarından derlenen ' Seyyid Kutub'un gözü ile Amerika' adı ile kitaplaştırılır. Kitap bu şekli ile dahi çok istifadelidir. Şehit Seyyid'in Amerika'dan arkadaşı Tevfik el- Hekim'e gönderdiği mektuplarda Amerika toplumunu ve medeniyetini daima tenkit ediyordu. Bu medeniyette hiçbir ruhi değerlerin olmadığını, Amerika'da yaşayan insanların da ruhsuz, duygusuz adeta robot gibi olduğunu yazıyordu.

Üstad, Amerika'daki kiliseler hakkında da ilginç tespitlerde bulunur. Genç delikanlıları kiliseye çekmek için genç kızların kullanıldığını, kız erkek karışık müzik ve dans programları tertiplenerek kötü fiillerin işlendiğini ve din adamlarının da bu yapılanlara rıza gösterdiğini söyler.

Yine Üstad'a göre, Amerika yöneticilerinin çoğu misyoner okullarından mezundur. Amerika ekonomisini silah sanayisine bağlar. Ürettikleri silahları satamadıkları zaman ekonomisinin çökeceğini belirtir. Üstad, Amerika'yı araç gereçlerin, silah sanayinin gıda ve yiyeceklerin büyük bir deposu olarak görür. İnsani faziletlerden nasibi olmayan Amerika gibi bir devletin dünyaya liderlik yapmasını insanlığın felaketi olarak görür.

 

ŞEHİT SEYYİT KUTUB'UN ESERLERİ VE BUNLARIN GENEL OLARAK İÇERİĞİNDEN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ? ŞİMDİYE KADAR KUR'AN'IN TEFSİRİNİ YAPAN BİRÇOK ESER YAZILDI. ŞEHİT SEYYİD KUTUB'UN AKICI VE ETKİLEYİCİ BİR ÜSLUPLA YAZDIĞI FİZİLALİ'L-KUR'AN KİTABI İLE İLGİLİ NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Şehit Seyyid Kutub'un yazdığı baş eseri yoldaki işaretlerdir. Bu kitap idam edilerek şehit edilmesine neden olmuştur. Kitap aynı zamanda İslam alemini en çok etkileyen kitaplardan birisidir.

İslam dünyasında en çok tanınan ve okunan tefsir üstadın yazdığı Fizilal'il Kuran dır. Bu tefsirde ayetlerin mesajını en etkili bir şekilde yansıtmaya çalışan üstad, ayetlerin nazil olduğu ruh ve heyacanı yansıtır. Bundan dolayıdir ki bu tefsir, okuyanları Kuran'la adeta yeniden diriltir.

Sosyalizm ideolojisinin revaçta olduğu ve gençliğin sosyalizm ile kominizme kaydığı bir dönemde 'İslam'da Sosyal Adalet' adlı kitabını yazdı. Bu kitap ile insanlığın arzuladığı asıl ve hakiki adaletin İslam'da olduğunu belirtti. Ülkemizde de 1970 li yıllarda yoğun tartışmalara neden olan bu kitap, İslam iktisadına ilişkin meselelerde de temel kaynak vazifesini görmüştür.

'Dünya Barışı ve İslam' adlı kitabı da sahasında yazılmış en güzel kitap olarak kabul görür. Ayetler ışığında Yahudilerin karakterini ve ahlakını ele alan 'Yahudi ile olan savaşımız' kitabı da dikkatle okunması gereken diğer bir kitabıdır. Yine kedi sahasında kıymetli olan bir diğer eseri de 'İslam kapitalimz çatışması'dır.

SON OLARAK OKUYUCULARIMIZA NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Müslümanlar hem kendilerinin hem de başka halkaların ilmi birikim ve deneyimlerinden istifade etmeyi bilmelidir. Yoksa aynı hataları tekrar etmekten ve emperyalist güçlerin tahakkümünden kendilerini kurtaramaz.

Üstad Şehid Seyyid Kutub gibi bir Müslüman şahsiyetini şehadet yıldönümü dolayısıyla anılması için gündeme getirdiğiniz ve yapılan bu röportajdan dolayı sizlere çok ederim.

Röportaj: Hüseyin TÜRKOĞLU

roportaj.jpgseyid2.jpg

seyid.jpg

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kahta Beyan | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 416 725 90 91 Faks : Kahtabeyan@hotmail.com.tr